O Udruzi

Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja (HUAN) osnovana je 2008. godine i broji ukupno sedam članica

Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja osnovana je 2008. godine kao neprofitna udruga te aktivno sudjeluje u javnoj raspravi podizanjem svijesti o važnosti pozitivne regulative i etičnosti u industriji naplate potraživanja. Udruga je 2011. godine postala članicom međunarodnog udruženja FENCA, koje pomaže pri usklađenju domaćih s europskim praksama u području naplate potraživanja te okuplja sve lokalne udruge članica EU. Članice HUAN-a u svom se svakodnevnom radu pridržavaju etičkog kodeksa, usklađenog s međunarodnom praksom FENCA-e, koji jasno propisuje pravila ponašanja te etička načela na temelju kojih postupaju djelatnici agencija. Za tvrtke koje se bave naplatom potraživanja, a koje nisu članice naše udruge, to ne možemo jamčiti. Upravo se zato zalažemo za dodatnu regulaciju rada agencija, u skladu s propisima EU te nove NPL Direktive, iako je naravno trenutni rad agencija za naplatu već reguliran nizom zakona i podzakonskih akata.

Matija Arapović

Predsjednik udruge

Matija Arapović direktor je Prima Solvent agencije za naplatu potraživanja i Predsjednik Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja.

Barbara Cerinski

Dopredsjednica udruge

Barbara Cerinski je direktorica u EOS Matrix agenciji, a HUAN-u se pridružila u ulozi dopredsjednice udruge.

Diana Franulić Šarić

Tajnica udruge

Diana Franulić Šarić specijalist je za komunikacije i marketing u EOS Matrix agenciji, dok u HUAN-u obnaša funkciju tajnice Udruge.