O Agencijama

Kako rade agencije za naplatu potraživanja?

  • bave se djelatnošću upravljanja potraživanjima u skladu sa svim zakonima i propisima RH, te zahtjevima europske regulative
  • temeljem Zakona o obveznim odnosima, preuzimaju dug
  • provjeravaju identitet temeljem informacija u ugovoru koji je dužnik potpisao s vjerovnikom, a u skladu s uredbom o zaštiti osobnih podataka
  • nastoje stupiti u kontakt s dužnikom kako bi dogovorile model rješavanja dugovanja – što postupak kraće traje, to je jeftiniji za dužnika
  • u stalnoj komunikaciji s dužnikom, i u slučaju promjene mogućnosti, iznalaze modele za otplatu duga
  • ne povećavaju iznos duga prilikom preuzimanja – dužniku se trošak povećava zbog zakonskih zateznih kamata i zakonski propisanih troškova postupaka
  • ako primite poziv tijekom tjedna nakon 20 sati ili subotom nakon 17 sati, prijavite slučaj na info@huan.hr ili na 01 599 99 00

Potraživanje je u pravnom smislu nečija imovina. Uz uvjet poštivanja važećih zakona i propisa, svatko sa svojom imovinom može proizvoljno upravljati i raspolagati, bilo samostalno ili posredstvom agencije za naplatu potraživanja – dio upravljanja potraživanjima upravo je i odluka hoće li se dug prodati trećoj strani.

Neovisno o obliku usluge koju pružaju (naplata u ime klijenta ili otkup potraživanja), rad agencija pozitivno doprinosi financijskoj likvidnosti poslovnih subjekata. 

Često postavljana pitanja

Agencije za naplatu potraživanja pružaju usluge na dva načina:

  • naplata potraživanja u ime klijenta – agencije naknadu za svoj rad naplaćuju prema uspješnosti, odnosno isključivo ako je dug naplaćen. Pritom se dužnicima zbog samog angažmana agencije ne povećava iznos glavnice.
  • otkup potraživanja – agencije naknadu za svoj rad ostvaruju kroz razliku između otkupne cijene i naplaćenog dijela duga, kao i svih troškova naplate nastalih u procesu, poput troškova djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, državnih sudskih taksi, poreza, i drugo. Prilikom naplate duga, dužniku se nastoji maksimalno izaći u susret, nude mu se prilagođeni modeli plaćanja, pri čemu se analizira njegova financijska situacija. Pritom se uzima u obzir je li dužnik u radnom odnosu, odnosno je li u mogućnosti platiti dugovanje u predloženom roku.

Potraživanje je u pravnom smislu nečija imovina te svatko sa svojom imovinom može proizvoljno upravljati i raspolagati, bilo samostalno ili posredstvom agencije za naplatu potraživanja, uz uvjet poštivanja važećih zakona i propisa. Agencije s dugovima postupaju jednako kao druge tvrtke koje žele naplatiti svoje dugovanje.

Nakon što otkupi dug, agencija uvijek nastoji telefonski kontaktirati dužnika s ciljem dogovora oko načina otplate koji odgovara njegovim realnim financijskim mogućnostima. Komunikacija je temelj i početak za postizanje dogovora te uspješno rješavanje problema. U razgovoru s dužnikom pronalazimo najbolje rješenje i omogućujemo otplatu duga u za njega razumnom roku, ne stvarajući mu dodatne troškove, te izbjegavajući pokretanje ovršnog postupka.

Otkup duga od strane agencije za naplatu potraživanja nema utjecaja na visinu iznosa. Dug se, uslijed neplaćanja, povećava zbog zakonskih zateznih kamata te, primjerice, troškova ovršnog postupka. Cilj svake članice je riješiti nastalo dugovanje bez pokretanja ovršnog postupka, što znači i manje troškove za dužnika.

Svjesni smo da je ponekad teško u kratkom roku platiti cijeli iznos te nastojimo dužniku maksimalno izaći u susret, nudimo mu prilagođene modele plaćanja te sagledavamo financijsku situaciju u kojoj se nalazi. Pritom uzimamo u obzir je li dužnik u radnom odnosu, odnosno je li u mogućnosti platiti dugovanje u određenom roku. Ako dužnik u međuvremenu ostane bez posla, ključno je da se javi agenciji koja je preuzela njegov dug kako bi se prilagodila dinamika daljnje otplate. Pritom je moguć i potpuni otpis duga za kategoriju socijalno osjetljivih građana, kako se ne bi dodatno narušila ili ugrozila njihova egzistencija. Upravo kako bi se zaštitili najugroženiji građani, agencije se aktivno zalažu za definiranje socijalnih kriterija u sklopu zakonskih rješenja.

Agencije s dužnikom uvijek nastoje utvrditi njegove mogućnosti otplate i maksimalno mu izlaze u susret. Brža otplata duga znači i manji ukupni trošak za dužnika. Čak i kad je uspostavljena dinamika plaćanja, s dužnikom stalno komuniciramo kako bismo utvrdili postoji li mogućnost povećanja mjesečnog iznosa za otplatu, kojim bi se skratio rok otplate. Ako se dužniku povećaju primanja i u mogućnosti je i prije dogovorenog roka otplatiti dug, on na to ima pravo, a agencije potom korigiraju iznos otplate.

Agencije za naplatu potraživanja koriste sve zakonske mogućnosti da do pokretanja ovršenog postupka ne dođe, pa je ključno stupiti u kontakt s dužnikom i definirati održiv način otplate, sukladno njegovim mogućnostima. Ako to nije moguće ili ako se ne može ni uspostaviti kontakt, prema Zakonu o obveznim odnosima agencije za naplatu potraživanja, kao i svi drugi vjerovnici, imaju pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu te pokrenuti ovršni postupak. Upravo kako bi se izbjeglo pokretanje ovršnog postupka, važno je i održati stalnu komunikaciju te se obratiti agenciji ako dužnik u nekom trenutku nije u mogućnosti platiti dogovoreni iznos za otplatu

Sukladno svjetskoj i europskoj praksi, za prijenos potraživanja nije potrebna suglasnost dužnika budući da se taj proces odvija sukladno Zakonu o obveznim odnosima kod cesije. Prema tom zakonu, vjerovnik je dužan obavijestiti dužnika kako je došlo do promjene vjerovnika, odnosno da je agencija preuzela naplatu. Praksa je agencija da dodatno obavijeste dužnika o prijenosu potraživanja, iako to nisu dužne činiti. Na taj način želimo biti sigurni da je dužnik dobio informaciju o prijenosu financijskog potraživanja s vjerovnika na treću osobu, uz sva prava i obveze, budući da pisana obavijest često ne dođe do samog dužnika.

Agencije za naplatu potraživanja zovu isključivo javno dostupne brojeve dužnika i kontakt brojeve koje su dužnici naveli kao svoje kontakt podatke prilikom sklapanja ugovora ili podnošenja zahtjeva za određenu uslugu. Prijatelji i rodbina nisu način stupanja u kontakt s dužnikom.

Ponekad dužnici u raznim pristupnicama i zahtjevima navode i podatke treće osobe (supruga, brat, djevojka i sl.) kao svoje kontakt podatke. Međutim, ako se ispostavi da podatak pripada trećoj osobi, agencija isti više ne koristi, osim ako dužnik da suglasnost za komunikaciju s tom trećom osobom i ako treća osoba da suglanost za nastavak komunikacije vezano za predmet i za pozivanje kontakt broja.

Call centar svih osam članica Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja radi od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, ili subotom od 8 do 15 sati. Ako vas tko kontaktira izvan navedenog vremena i predstavi se kao jedna od članica Udruge, molimo da slučaj prijavite putem maila info@huan.hr ili na broj 01 599 99 00

Niti jedna članica HUAN-a ne radi izvan navedenog radnog vremena, svi se pozivi snimaju, sve je dokumentirano i sve se može provjeriti.

Agencije se pridržavaju svih važećih zakona i propisa o upravljanju osobnim podacima. Otkupom potraživanja od drugih tvrtki, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, agencija za naplatu postaje voditelj obrade podataka. Tvrtke su obvezne o prijenosu vlasništva dugovanja obavijestiti pojedinca, a time i o prijenosu njegovih podataka. Budući da tvrtke šalju pisanu, nepreporučenu obavijest, agencije za naplatu potraživanja preuzimaju dodatnu odgovornost telefonski kontaktirati dužnika kako bi informacija sa sigurnošću stigla do dužnika.

Dugovanje postoji sve dok ga dužnik ne plati. Ako je agencija za naplatu potraživanja otkupila nečiji dug, to ne znači da ga je otplatila – agencija je dug preuzela na sebe ili ga nastoji naplatiti u ime tvrtke koja mu je već isporučila uslugu. Budući da naplata potraživanja zahtjeva velike resurse za male dugove, tvrtke mogu prenijeti svoja potraživanja na agencije koje na taj način postaju zakonski vlasnici dugovanja. Tvrtke o prijenosu dugovanja ne moraju za to tražiti suglasnost dužnika, već ih o tome samo obavijestiti, a agencije na vlastitu inicijativu preuzimaju odgovornost to isto učiniti, kako bi informacija pravovremeno stigla do dužnika, iako zakonski to nisu obvezne.