Maganić: Kako, pobogu, Ovršni zakon može biti za rješavanje problema blokiranih građana?