HUAN je Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja. Osnovana je 2008. godine kao neprofitna udruga. HUAN aktivno sudjeluje u javnoj raspravi podizanjem svijesti o važnosti pozitivne regulative i etičnosti u industriji naplate potraživanja.

Kontakt