HRVATSKA UDRUGA AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA

Članice HUAN-a od 2008. svakodnevno rade na promicanju dobre prakse u industriji naplate potraživanja. Rad agencija i djelatnika agencija u potpunosti je usklađen s etičkim načelima i propisima FENCA-e, međunarodnog udruženja agencija za naplatu potraživanja 23 zemalja članica EU.

Nazvali su Vas iz agencije

U slučaju da Vas netko kontaktira izvan navedenog radnog vremena te posebice ako se predstavi kao jedna od članica Udruge, molimo da slučaj prijavite na info@huan.hr ili 01 599 99 00

Suradnja agencija za naplatu potraživanja s udrugom Blokirani

Sporazumom o suradnji, Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja (HUAN) i udruga Blokirani usuglasili su stajališta o otplati dugova i upravljanju tražbinama, te se zajednički zalažu za pristup naplati potraživanja koji omogućuje modalitet otplate uz reprogram duga, koji može uključivati otpis zateznih kamata, troškova i, u iznimnim situacijama, glavnice.

Novosti

Kontaktirajte nas