Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja osnovana je 2008. godine.

Više

Novosti

Pratite HUAN za najnovije vijesti iz industrije

HUAN Info

600 Otvoreno u registrima
700 Otvoreno u registrima
800 Otvoreno u registrima
900 Otvoreno u registrima
Više

Članovi

Aktivnosti udruge

HUAN svakodnevno radi na organizaciji i provedbi aktivnosti s ciljem podizanja važnosti primjene dobre prakse u industriji naplate potraživanja za nacionalnu ekonomiju.

Društveno odgovorno poslovanje

Naši projekti